Van der Heiden Meubelen

Zit­meu­bels voor kin­der­op­vang en onderwijs

 

Collectie

Bij Van der Hei­den Meu­be­len bent u aan het juis­te adres voor prak­tisch meu­bi­lair voor kin­der­op­vang en onder­wijs. Wij pro­du­ce­ren de meu­bels zelf, zodat we maat­werk kun­nen leve­ren. Afwij­ken­de maten ban­ken, fau­teuils of baby­kruip­hoe­ken zijn voor ons geen pro­bleem. U kunt zelfs de kleu­ren­com­bi­na­ties zelf samen­stel­len uit diver­se vro­lij­ke, fris­se kleuren.

Alle meu­be­len wor­den bekleed met brand­ver­tra­gen­de kunst­stof­be­kle­ding, die spuug- en uri­ne­besten­dig is. Duur­za­me meu­bels waar u en de kin­de­ren jaren­lang ple­zier van hebben.

 

Boeby

Happy

Jumpy

Rolly

Twister

Bux en Bunny

Hockers

Olivier

Rondo

Elementenbank

Jadi

Relax hoekbank

Snake

Joy

Roan

Thimmy

Kleuren

Kies zelf de kleu­ren voor uw meubilair

Al onze kin­der­op­vang meu­be­len wor­den bekleed met brand­ver­tra­gen­de kunst­stof­be­kle­ding. U kunt zelf of samen met ons een kleu­ren­com­bi­na­tie samen­stel­len. Wij kun­nen de meu­bels uiter­aard ook in één kleur bekle­den.
Van Car­mat en Stams­kin heb­ben wij een uit­ge­brei­de col­lec­tie kleu­ren. Voor meer kleu­ren­sta­len kunt u con­tact met ons opnemen.

Car­mat en Stams­kin heb­ben de vol­gen­de prak­ti­sche voordelen:

  • spuug­be­sten­dig
  • uri­ne­besten­dig
  • brand­ver­tra­gend
  • mak­ke­lijk te reinigen

Het bin­nen­werk wordt gemaakt van meu­bel­plaat in com­bi­na­tie met vuren en hard­hout. Al het meu­bi­lair wordt voor­zien van brand­ver­tra­gend koud­schuim. Dit schuim­rub­ber staat garant voor jaren­lang zit­ple­zier en vorm­vast­heid. Kort­om, robuus­te meu­bels in fris­se, vro­lij­ke kleuren.

Welke maat wilt u?

De model­len in onze col­lec­tie zijn lever­baar als fau­teuil of bank. Omdat wij alle meu­be­len in eigen beheer pro­du­ce­ren, kun­nen wij naast de stan­daard­ma­ten ook maat­werk leveren.

Wilt u een gezel­li­ge hoek­bank of lie­ver met alle kin­de­ren naast elkaar? Geen pro­bleem, zelfs voor ban­ken van vijf meter kunt u bij ons terecht. Heeft u zelf een idee, bespreek het met ons.

Het bin­nen­werk wordt gemaakt van meu­bel­plaat in com­bi­na­tie met vuren en hard­hout. Al het meu­bi­lair wordt voor­zien van brand­ver­tra­gend koud­schuim. Dit schuim­rub­ber staat garant voor jaren­lang zit­ple­zier en vorm­vast­heid. Kort­om, robuus­te meu­bels in fris­se, vro­lij­ke kleuren.

Voordelen

Onze meu­bels kun­nen tegen een stoot­je
In een ruim­te waar kin­de­ren spe­len, eten en drin­ken heeft u prak­tisch meu­bi­lair nodig. Al onze meu­be­len wor­den bekleed met spuug- en uri­ne­besten­di­ge kunst­stof­be­kle­ding. De bekle­ding is brand­ver­tra­gend en is gemak­ke­lijk af te nemen. Stuk voor stuk belang­rij­ke eigen­schap­pen in een omge­ving waar hoge eisen aan hygi­ë­ne en vei­lig­heid wor­den gesteld.

Het bin­nen­werk wordt gemaakt van meu­bel­plaat in com­bi­na­tie met vuren en hard­hout. Al het meu­bi­lair wordt voor­zien van brand­ver­tra­gend koud­schuim. Dit schuim­rub­ber staat garant voor jaren­lang zit­ple­zier en vorm­vast­heid. Kort­om, robuus­te meu­bels in fris­se, vro­lij­ke kleuren.

Contact

Wilt u meer weten over onze meu­bels, neem dan con­tact met ons op.

Van Elburg Stof­fe­ring
Koren­weg 17
7064 BW Silvolde

Tele­foon: 0315 330 368
E‑mail: kinderopvangmeubilair@vanelburgstoffering.nl

5 + 14 =