Over ons

Van der Hei­den Meu­be­len, sinds 1975

Van der Hei­den Meu­be­len is een fami­lie­be­drijf dat al sinds 1975 zit­meu­be­len pro­du­ceert. In de jaren negen­tig zijn wij ons gaan spe­ci­a­li­se­ren in meu­bi­lair voor kin­der­op­vang en onder­wijs. Inmid­dels heb­ben wij een uit­ge­brei­de col­lec­tie ban­ken en (mini-)fauteuils.

Ons bedrijf is geves­tigd in Eck en Wiel, mid­den in de Betu­we. Van hier­uit leve­ren wij ons meu­bi­lair aan:

  • kin­der­dag­ver­blij­ven
  • peu­ter­speel­za­len
  • bui­ten­school­se opvang (bso)
  • onder­wijs
  • wacht­ruim­tes in kan­to­ren, gemeen­te­hui­zen, zie­ken­hui­zen etc.

Wij leve­ren door heel Neder­land en over de grens in België.

Contact

Wilt u meer weten over onze meu­bels, neem dan con­tact met ons op.

Van Elburg Stof­fe­ring
Koren­weg 17
7064 BW Silvolde

Tele­foon: 0315 330 368
E‑mail: kinderopvangmeubilair@vanelburgstoffering.nl

5 + 14 =