Collectie

Bij Van der Hei­den Meu­be­len bent u aan het juis­te adres voor prak­tisch meu­bi­lair voor kin­der­op­vang en onder­wijs. Wij pro­du­ce­ren de meu­bels zelf, zodat we maat­werk kun­nen leve­ren. Afwij­ken­de maten ban­ken, fau­teuils of baby­kruip­hoe­ken zijn voor ons geen pro­bleem. U kunt zelfs de kleu­ren­com­bi­na­ties zelf samen­stel­len uit diver­se vro­lij­ke, fris­se kleuren.

Alle meu­be­len wor­den bekleed met brand­ver­tra­gen­de kunst­stof­be­kle­ding, die spuug- en uri­ne­besten­dig is. Duur­za­me meu­bels waar u en de kin­de­ren jaren­lang ple­zier van hebben.

 

Boeby

Happy

Jumpy

Rolly

Twister

Bux en Bunny

Hockers

Olivier

Rondo

Elementenbank

Jadi

Relax hoekbank

Snake

Joy

Roan

Thimmy