Bux en Bunny Kinderfauteuil en Minibank

Kin­de­ren bele­ven veel ple­zier aan onze kin­der­fau­teuils en minibankjes! 

Lever­baar in twee model­len en vele kleuren.

Al onze meu­bels wor­den bekleed met brand­ver­tra­gen­de kunst­stof­be­kle­ding. De meu­bels zijn stuk voor stuk uri­ne- en spuug­be­sten­dig. Lees meer over de voor­de­len van onze meu­be­len voor kin­der­op­vang, bso en onder­wijs.