Hockers

Deze Hoc­kers zijn te leve­ren in de maten:
40 x 40 cm
60 x 80 cm
80 x 80 cm

Ande­re maten op aanvraag.

Ook op wie­len leverbaar!
Onze Hoc­kers zijn zeer geschikt als (bijzet)tafel.

Al onze meu­bels wor­den bekleed met brand­ver­tra­gen­de kunst­stof­be­kle­ding. De meu­bels zijn stuk voor stuk uri­ne- en spuug­be­sten­dig. Lees meer over de voor­de­len van onze meu­be­len voor kin­der­op­vang, bso en onder­wijs.