Joy

Joy, een kleurij­ke lijn zit­ban­ken spe­ci­aal ont­wik­keld om aan een eet­ta­fel of los in een ruim­te te plaatsen. 

De Joy is uiter­ma­te geschikt om met kin­de­ren van­af 4 jaar te lun­chen of gezel­lig aan tafel een spel te spelen.

Lever­baar in :
Leng­te: 120, 160 en 180 cm
Zit­hoog­te: 38 en 43 cm

Ook lever­baar als trein­zit (rug aan rug)
Ande­re leng­te­ma­ten op aanvraag.

DOE HET EENS ANDERS!

Al onze meu­bels wor­den bekleed met brand­ver­tra­gen­de kunst­stof­be­kle­ding. De meu­bels zijn stuk voor stuk uri­ne- en spuug­be­sten­dig. Lees meer over de voor­de­len van onze meu­be­len voor kin­der­op­vang, bso en onder­wijs.