Rolly

Dit strak­ke model is lever­baar in 2 zits en 3 zits.
Ande­re maten op aanvraag.

Zit­hoog­te 42 cm en Diep­te 82 cm
Breed­te 2 zits 162 cm en 3 zits 197 cm

Al onze meu­bels wor­den bekleed met brand­ver­tra­gen­de kunst­stof­be­kle­ding. De meu­bels zijn stuk voor stuk uri­ne- en spuug­be­sten­dig. Lees meer over de voor­de­len van onze meu­be­len voor kin­der­op­vang, bso en onder­wijs.