Snake

Model Sna­ke

zit­hoog­te 41 cm
zit­diep­te 56cm
zit­breed­te 63 cm

tota­le hoog­te 86 cm

Al onze meu­bels wor­den bekleed met brand­ver­tra­gen­de kunst­stof­be­kle­ding. De meu­bels zijn stuk voor stuk uri­ne- en spuug­be­sten­dig. Lees meer over de voor­de­len van onze meu­be­len voor kin­der­op­vang, bso en onder­wijs.